Choose Your Language
Home  /  Zašto uraditi NIFTY™ test?

Zašto uraditi NIFTY™ test?

NIFTY test  možete uraditi već od 10. nedjelje trudnoće i tako veoma rano dobiti informacije o genetskom zdravlju vaše bebe. U poređenju sa tradicionalnim skrining testovima (dabl test), NIFTY test pruža značajno preciznije rezultate, kao i manji procenat lažno pozitivnih rezultata. Ovo znači da će manje žena biti nepotrebno podvrgnuto invazivnim procedurama, kao što su amniocenteza, uzorkovanje horionskih čupica (CVS) ili kordocenteza, koje sa sobom nose 1-2% rizika od pobačaja. NIFTY™ test je neinvazivan pa samim tim ne postoji rizik ni za majku ni za bebu.

Da li je NIFTY™ odgovarajući test za mene?

NIFTY™ test može uraditi svaka trudnica već od 10. nedjelje trudnoće, ali je posebno značajan za trudnice koje imaju određene indikacije navedene niže u tekstu. Upamtite, neinvazivno prenatalno testiranje može, ali i ne mora da bude odgovarajuće za Vas. Pre obavljanja neinvazivnog prenatalnog testiranja neophodno je da se konsultujete sa Vašim ginekologom u vezi bilo koje vrste rizika, dijagnoze, tretmana i/ili drugih potencijalno značajnih zdravstvenih problema.