Choose Your Language
Home  /  O BGI

O BGI

Kada je BGI osnovan 1999. godine imao je viziju upotrebe genetike u korist ljudske rase, a sada predstavlja najveću genetsku organizaciju na svijetu. BGI ima neprofitne istraživačke institute, a ima i komercijalne jedinice za primjenu sekvenciranja. Zajedno sa svojim ograncima BGI Amerika i BGI Evropa, BGI je uspostavio partnerstva i saradnju sa vodećim akademskim i istraživačkim državnim institucijama, kao i sa globalnom biotehnologijom i farmaceutskim kompanijama, da bi se podržale različite zdravstvene, agrikulturne, ekološke i slične primjene. Kombinacijom visokog protoka, genetskih platformi trošak-korist, svojom velikom kolekcijom uzoraka i sposobnosti skladištenja uzoraka, dubljom bioinformatičkom analizom i posvećenošću edukaciji, BGI ima cilj da genetička nauka i tehnologija radi u korist svih. Naš neinvazivni prenatalni test NIFTY™ test je vodeći na tržištu, a u ponudi je kod preko više od 2000 naših partnera, u više od pedeset država širom sveta. Do marta 2017. godine obrađeno je preko 1.800000 uzoraka, što čini NIFTY™ najpouzdanijim NIPT testom na svetu. Molimo Vas posetite sajt www.bgi-international.com za više informacija o BGI.