Choose Your Language
Home  /  O BGI

O BGI

Kada je kompanija BGI osnovana 1999. godine imala je viziju upotrebe genetike u korist ljudske rase, a sada predstavlja najveću genetsku organizaciju na svijetu. BGI poseduje neprofitne istraživačke institute, ali i komercijalne jedinice za primjenu sekvenciranja sledeće generacije. Zajedno sa svojim ograncima BGI Amerika i BGI Evropa, BGI je uspostavio partnerstva i saradnju sa vodećim akademskim i istraživačkim državnim institucijama, kao i sa globalnom biotehnološkim i farmaceutskim kompanijama, kako bi se podržale različite medicinske, agrikulturne, ekološke i slične primene. Kombinacijom analiziranja visokog protoka, genetskih platformi, svojom velikom kolekcijom uzoraka i sposobnošću skladištenja uzoraka, dubljom bioinformatičkom analizom i posvećenošću edukaciji, BGI ima cilj da genetička nauka i tehnologija radi u korist svih. Naš neinvazivni prenatalni test NIFTY™ test je vodeći na tržištu, a u ponudi je kod preko više od 2000 naših partnera, u više od pedeset država širom svijeta. Do marta 2017. godine obrađeno je preko 1.860.000 uzoraka, što čini NIFTY™ najpouzdanijim NIPT testom na svijetu. Molimo Vas posetite sajt www.bgi-international.com za više informacija o BGI.