Choose Your Language
Home  /  Gdje se mogu testirati?  /  Cijena testa

Cijena testa

Opcije koje test nudiNIFTY PlusNIFTY Twins
CENA TESTA650 EUR *590 EUR *
TRIZOMIJE
Daunov sindrom (trizomija 21)DADA
Edvardsov sindrom (trizomija 18)DADA
Patauov sindrom (trizomija 13)DADA
ANEUPLOIDIJE POLNIH HROMOZOMA
Tarnerov sindrom (monozomija X)DA
Klinefelterov sindrom (XXY)DA
Trostruki x sindrom (XXX)DA
XYY kariotipDA
INFORMACIJA O POLU
Muški / ŽenskiDAInformacija o prisustvu Y hromozoma
DODATNE TRIZOMIJE
Trizomija hromozoma 9DA
Trizomija hromozoma 16DA
Trizomija hromozoma 22DA
INCIDENTALNI NALAZ aneuploidija ostalih autozomalnih hromozoma (1-20)DA
61 MIKRODELECIJA / MIKRODUPLIKACIJADA
Sindrom mačjeg plača (sindrom Cri-du-Chat)DA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willi / Angelmanov sindrom (15q11.2)DA
Jacobsen sindrom (11q23)DA
DiGeorge sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woude Syndrome (1q32.2)DA

U slučaju da rezultat NIFTY testa pokaže postojanje visokog rizika na neku od ispitivanih hromozomskih anomalija, trošak neophodne potvrdne dijagnostičke procedure (amniocenteze, kordocenteze ili biopsije horionskih čupica) snosi kompanija Twistmed d.o.o. Beograd.